Activities a.s.
Member Type: Právnické osoby
Deputies: Ing. Václav Bohdanecký, CSc.
Tax Identification Number: 60196891
Address: Platnéřská 191 / 6
110 00 Praha 1
District: Praha (hlavní město)
Region: Praha
Region: Středočeský
Telephone: 221 108 663 až 668
Fax: 221 108 670
E-mail: activities@roedl.cz ; vlasta.haskova@roedl.cz
 
Institute: Yes
Legal Entity Licence Deed: oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité
Things in Possession: Yes
Things Real: Yes