Ing. Miroslav Balnar
Member Type: Fyzická osoba
Member Number: 470
Start Date: 24.5.2017
Tax Identification Number: 15490807
Address: Vratimovská 425

739 32 Vratimov – Horní Datyně
District: Ostrava-město
Region:
Region: Severomoravský
Mobile Phone Number: +420 777 729 127
E-mail: miroslav.balnar@seznam.cz
 
Expert: Yes
Branch: Ekonomika-ceny a odhady nemovitostí; Stavebnictví- stavby obytné
 
Certificated: Yes
 
Licence Deed: Oceňování majetku pro věci nemovité
Things Real: Yes