Ing. Irena Burianová
Member Type: Fyzická osoba
Member Number: 352
Start Date: 17.4.2002
Tax Identification Number: 64215695
Address: Hřibsko 53
503 21 Stěžery
District: Hradec Králové
Region: Královéhradecký
Region: Východočeský
Telephone: 495 059 243 ; 495 582 775
Mobile Phone Number: 777 246 323
Fax: 495 059 201
E-mail: irena.hk@volny.cz
 
Expert: Yes
Branch: Ekonomika - ceny a odhady - oceňování nemovitostí, podniky, věci movité, Stavebnictví - stavby obytné a zemědělské
 
Certificated: Yes
 
Licence Deed: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
Things in Possession: Yes
Things Real: Yes
Intangible Property: Yes
Financial Property: Yes
Enterprises: Yes